W Naszym Centrum opieką stomatologiczną otaczamy zarówno dorosłych jak i młodzież oraz dzieci.

Zakres możliwych do przeprowadzenia u Nas zabiegów obejmuje zarówno wykonanie prostego wypełnienia ubytku, po skomplikowane leczenie stomatologiczne łączące w sobie zdobycze różnych dziedzin medycyny, takich jak periodontologia czy stomatologia estetyczna, a także chirurgia i protetyka oraz rehabilitacja.

Każdy Pacjent ma zapewniony indywidualny tok leczenia stomatologicznego, uzależniony od diagnozy lekarskiej.

Wczesna Interwencja Stomatognatyczna u Dzieci Ryzyka od momentu Urodzenia ze szczególnym uwzględnieniem Ustno Twarzowej Terapii Regulacyjnej UTTR / ORT Rodolfo Castillo Moralesa.

Wskazaniami do rozpoczęcia Wczesnej Interwencji Stomatognatycznej u Dzieci Ryzyka są: