W Naszym Centrum opieką stomatologiczną otaczamy zarówno dorosłych jak i młodzież oraz dzieci.

Zakres możliwych do przeprowadzenia u Nas zabiegów obejmuje zarówno wykonanie prostego wypełnienia ubytku, po skomplikowane leczenie stomatologiczne łączące w sobie zdobycze różnych dziedzin medycyny, takich jak periodontologia czy stomatologia estetyczna, a także chirurgia i protetyka oraz rehabilitacja.

Każdy Pacjent ma zapewniony indywidualny tok leczenia stomatologicznego, uzależniony od diagnozy lekarskiej.

Wczesna Interwencja Stomatognatyczna u Dzieci Ryzyka od momentu Urodzenia ze szczególnym uwzględnieniem Ustno Twarzowej Terapii Regulacyjnej UTTR / ORT Rodolfo Castillo Moralesa.

Wskazaniami do rozpoczęcia Wczesnej Interwencji Stomatognatycznej u Dzieci Ryzyka są:

Dzieci Ryzyka

Jako jedna z nielicznych Placówek Medycznych, posiadamy doświadczenie w leczeniu stomatognatycznym Dzieci Ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z MPD, Zespołem Downa, Zespołem Goldenhara oraz inne.

Dlaczego tak często Dzieci Ryzyka wymagają leczenia stomatologicznego oraz stomatognatycznego ?

Otóż badania naukowe i sondaże wykazują, że osoby te wykazują większą podatność na próchnicę i choroby przyzębia wynikające z :

MODEL OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ STOMATOGNATYCZNEJ W NASZYM CENTRUM :

 1. Instruktaż dla rodziców Dzieci Ryzyka dotyczący odżywiania, sposobu karmienia, odpowiedniej konsystencji pokarmu oraz prawidłowych zabiegów higienizacyjnych.
 2. Informacje na temat konieczności przeprowadzania częstych kontroli stomatologicznych oraz stomatognatycznych, zabiegi profilaktyczne stanowią podstawowe działania zapobiegające powstawaniu chorób zębów i przyzębia.
 3. Program profilaktyki:
  • obserwacja czynności narządu żucia i instruktaż odnośnie pozycji układania do snu, właściwego żucia, oddychania,
  • wdrożenie zabiegów higienizacyjnych i stosownej do wieku dziecka profilaktyki fluorkowej oraz odpowiednich zasad czyszczenia w przypadku osoby dorosłej,
  • przeciwdziałanie powikłaniom próchnicy, chorobom przyzębia oraz występowaniu i pogłębianiu się wad zgryzu u dzieci.
 4. Leczenie próchnicy zębów i jej powikłań, chorób przyzębia i wad zgryzu.
 5. Rehabilitacja czynności narządu żucia wprowadzana po rozpoznaniu nieprawidłowości w formie indywidualnie dobranych czynnych i biernych ćwiczeń mięśniowych oraz stymulacji mięśniowej. Poprzez stymulację punktów neuromotorycznych twarzy wyzwalane są odpowiedzi mięśniowe, dające uaktywnienie mięśni biorących udział w połykaniu, żuciu i artykulacji.